تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۹۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۳۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۶۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۲۱۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۳۹۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۴۵۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۸۷۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________