تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۵۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۰۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۸۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۲۵۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۴۴۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱,۰۶۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۵۵۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________