تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱۶۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۳۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۰۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۳۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۵۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۷۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۱۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۵۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۸۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۴۸۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________