تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱۶۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱۹۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰*۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۲۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۰۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۳۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۵۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۳۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۰۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۳۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۴۰۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________