تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱۱۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱۴۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۵۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۶۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۶۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________