تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس - با لوله ۷۵ / ۲۰ سانتی متر ۴۸۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس - با لوله ۶۳ / ۶۰ سانتی متر ۵۶۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس - با لوله ۷۵ / ۷۵ سانتی متر ۷۷۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس - با لوله ۷۵ / ۹۰ سانتی متر ۸۶۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس - با لوله ۶۳ / ۲۰ سانتی متر ۳۹۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس - با لوله ۶۳ / ۷۵ سانتی متر ۶۲۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس - با لوله ۶۳ / ۹۰ سانتی متر ۶۸۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس - با لوله / ۶۰ سانتی متر ۷۰۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس - با لوله ۷۵ و طول PE / سانتی متر۶۰ ۴۹۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
سیفون یک تکه با درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس - با لوله ۷۵ و طول PE / سانتی متر۲۰ ۳۷۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________