تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
عصایی پشت بام پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱,۱۲۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
عصایی پشت بام پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۷۸۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
عصایی پشت بام (با لوله) پوشفیت گروهBD نیوفلکس - ۲۰۰سانتی متر ۱,۳۷۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه BDنیوفلکس ۱۴۵,۸۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه BDنیوفلکس ۱۶۶,۸۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه BDنیوفلکس ۱۷۷,۸۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه BDنیوفلکس ۱۹۸,۳۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه BDنیوفلکس ۲۳۱,۵۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه BDنیوفلکس ۲۵۷,۸۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
بست رایزر لوله طرح جدید پوشفیت گروه BDنیوفلکس ۱۲۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________