تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۱۵سانتی متری ۱۱۳,۷۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۲۵سانتی متری ۱۶۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۵۰سانتی متری ۲۱۱,۳۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۱۰۰سانتی متری ۳۹۷,۳۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۲۰۰سانتی متری ۷۰۴,۹۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۳۰۰سانتی متری ۱,۰۰۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۱۵سانتی متری ۱۷۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۲۵سانتی متری ۲۰۶,۷۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۵۰سانتی متری ۳۳۶,۴۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۱۰۰سانتی متری ۶۳۷,۲۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________